Statuten SATT

De stichting is opgericht in 1994. De laatste statutenwijziging is van 2 maart 2015.

Het doel van de stichting is het optreden als houder (trustee) voor derden van de juridische eigendom van de houtopstanden en cultuurplantages aangelegd door Floresteca S.A. (Brazilië) en het administreren van de individuele en collectieve economische (opbrengst)rechten van derden/beleggers met betrekking tot voormelde houtopstanden.

Een afschrift van de statuten kunt u hierboven downloaden.