Een afschrift van de statuten kunt u hieronder downloaden.

Statuten Stichting Bewaarder Tectona